Výpočet prestupu tepla u okien a dverí

Novinky » Výpočet prestupu tepla u okien a dverí
 «  späť

Súčiniteľ prechodu tepla vyjadruje, koľko tepla unikne konštrukciou s plochou 1 m2 pri rozdiele teplôt jej povrchov 1 K (Kelvin).

U okien sa pritom rozlišujú tri hodnoty:

  • Uw (w = window) – celková hodnota tepelnej priestupnosti oknom
  • Ug (g = glazing) – hodnota tepelnej priestupnosti zasklením
  • Uf (f = frame) – hodnota tepelnej priestupnosti rámom

Súčiniteľ prechodu tepla Uw sa vzťahuje na celé okno. Táto hodnota je prirodzene ovplyvnená hodnotami U pre zasklenie (Ug) a rám (Uf). Na celkovú hodnotu prechodu tepla oknom (Uw) má však vplyv ešte lineárny súčiniteľ prechodu tepla Ψg (g = glazing) a veľkosť okna.

Výpočet prestupu tepla u okien a dverí

Koeficient prechodu tepla oknom alebo presklenými dverami Uw sa zvyčajne počíta na štandardnú veľkosť okna 1,23 m x 1,48 m. Pri menších rozmeroch sa hodnota U zhoršuje (zvyšuje), väčšie okná naopak dosahujú lepšie hodnoty. Dôvodom je, že zasklenie má v porovnaní s materiálom rámu nižšiu hodnotu U, a preto pri väčších sklenených plochách môžeme docieliť lepšiu tepelnú izoláciu.

Podľa európskej normy (EnEV 2009) nesmie pri bežnom zasklení súčiniteľ prechodu tepla celým oknom presiahnuť hodnotu Uw = 1,3 W/m2K. V pasívnych domoch sú za vhodné považované okná s hodnotou Uw = 0,8 W/m2K alebo nižšou.

aktualizácia: 07.06.2020 | počet zobrazení: 104339

Adresa: Pri Rajčianke 24, 010 01, Žilina
Kontakt: tel.: +421 - 41 - 724 27 06, e-mail: kcmultiplast@kcmultiplast.sk
počet prístupov od 01.04.2007: 663777
počet prístupov dnes: 314