Tipy na starostlivosť

 » Novinky » Tipy na starostlivosť [ « späť ]

Tipy pre starostlivosť o plastové okná

Odporúčame vykonávať podľa potreby pravidelne nasledujúcu údržbu:

 1. Odstrániť zvyšky vápna a malty!

  Dajte pozor, aby sa na okenný profil, zasklenie ani kovanie nedostali zvyšky vápna alebo malty. Mohlo by dôjsť k poškodeniu ako profilu, tak aj skla a kovanie by sa mohlo vplyvom zatvrdnutých zvyškov zablokovať.

 2. Niekoľkokrát za deň vetrajte!

  Privádzaný chladný vzduch znižuje vlhkosť v miestnosti a zaisťuje tak zdravú klímu. Dostatočne svoj byt vetrajte, najlepšie niekoľkokrát denne, pretože relatívna vlhkosť presahujúca 60% môže viesť k tvorbe plesní.

 3. Nepoužívajte žieravé kvapaliny!

  Povrch okenného rámu sa najlepšie čistí jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte žiadne abrazívne prostriedky, riedidlá ani benzín! Na odstránenie odolného znečistenia je potrebné použiť špeciálny čistič, ktorý je možné zakúpiť u dodávateľov alebo výrobcov okien.

 4. Pravidelne okná čistite (zvonku)!

  Pravidelne čistite vonkajšiu stranu okien. Peľ, častice dechtu alebo kovov môžu byť vplyvom slnečného žiarenia zapečené do okna. Usadený nános sa potom odstraňuje ťažko.

 5. Premazávajte kovanie!

  Aespoň jeden raz do roka namažte kovanie olejom, aby bol zaistený jeho trvale ľahký chod.

 6. Doťahujte kľučky!

  Uvoľnené kľučky a úchyty musia byť dotiahnuté. Skrutky obnažíte nadvihnutím krytky pod úchytom a otočením zo zvislej do vodorovnej polohy.

 7. Starajte sa o tesnenie!

  Tesnenie v ráme musí byť každý pol rok ošetrené prípravkom na tesnenie alebo iným vhodným prípravkom, ako je napr. Talkum, Hirschtalg alebo silikónový olej (špecializované obchody), aby si zachovalo svoju pružnosť a funkčnosť. Poškodené tesnenia je potrebné vymeniť.

 8. Čistite otvory na odvádzanie vody!
aktualizácia: 08.03.2016 | počet zobrazení: 6001
Kontakt

Počet návštev od 01.04.2007: 715111 Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.