Novinky

Projekt - zníženie energetickej náročnosti v podniku

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti KC MULTIPLAST, s.r.o. Zateplením budovy, resp. realizáciou nových obalových konštrukcií budovy, využitím obnoviteľných zdrojov sa okrem zníženia energetickej náročnosti, zvýšenia užívateľského komfortu a vizuálnej formy očakáva aj predĺženie životnosti konštrukcie budovy.

Na prevzatie: formát PDF, veľkosť 97,9 kB

čítať viac »

Výzva na predkladanie ponúk

Stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti podniku podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk.

čítať viac »

Tipy na starostlivosť

Spoločnosť Inoutic odporúča vykonávať podľa potreby pravidelne nasledujúcu údržbu.

čítať viac »
zobraziť všetky novinky »

Kalendár
  «   Apríl   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

meniny má Hugo


Projekt - zníženie energetickej náročnosti v podniku

Prijímateľ: KC MULTIPLAST, s.r.o.
Sídlo: Pri Rajčianke 24, 010 01 Žilina

IČO: 36 009 504
Kód projektu: 310041T384

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti v podniku KC MULTIPLAST, s.r.o.

Výška finančného príspevku: maximálna výška NFP: 44 819,05 EUR

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti KC MULTIPLAST, s.r.o.. Zateplením budovy, resp. realizáciou nových obalových konštrukcií budovy, využitím obnoviteľných zdrojov sa okrem zníženia energetickej náročnosti, zvýšenia užívateľského komfortu a vizuálnej formy očakáva aj predĺženie životnosti konštrukcie budovy. Zároveň nastane zhodnotenie objektu a po splatení nákladov na obnovu budovy aj zisk formou zlepšenej energetickej triedy.Realizáciou opatrení, ktorými sú kombinácia komplexnej obnovy budovy (zateplenie obvodových stien a výmena otvorov), a následnámoder­nizácia systému prípravy a distribúcie tepla pre vykurovanie dôjde podľa výpočtov z energetického auditu k značnému zníženiu spotreby energií vzhľadom kenergetickej a ekonomickej úspore prevádzkových nákladov.

Miesto realizácie projektu: Žilina

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421–2017–30

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita: 4.2. Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch

Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívaniaOZE v podnikoch

www.op-kzp.sk

Na prevzatie: formát PDF, veľkosť 97,9 kB


Adresa: Pri Rajčianke 24, 010 01, Žilina
Kontakt: tel.: +421 - 41 - 724 27 06, e-mail: kcmultiplast@kcmultiplast.sk
počet prístupov od 01.04.2007: 207416
počet prístupov dnes: 57