Výzva na predkladanie ponúk

Novinky » Výzva na predkladanie ponúk
 «  späť
  • Obstarávateľ: KC MULTIPLAST, s. r. o.
  • Názov zákazky: Stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti KC MULTIPLAST s.r.o.
  • Stručný opis zákazky: Stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti podniku podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk.

    Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/…-6dcd8f32e8/.

  • Lehota na predkladanie ponúk: do 27.11.2019, 15:00 hod.
aktualizácia: 02.04.2020 | počet zobrazení: 107774

Adresa: Pri Rajčianke 24, 010 01, Žilina
Kontakt: tel.: +421 - 41 - 724 27 06, e-mail: kcmultiplast@kcmultiplast.sk
počet prístupov od 01.04.2007: 603424
počet prístupov dnes: 501