KC Multiplast


01.01.2013

TOP ponuka - OKNÁ a DVERE pre nízkoenergetické a pasívne domy » TOP ponuka - OKNÁ a DVERE pre nízkoenergetické a pasívne domy

8-komorový profilový systém „Roplasto 7001 MD 80“ dosiahol jeden z nejlepších nameraných hodnôt súčiniteľa prestupu tepla na nemeckom trhu plastových profilov.

Oficiálne výsledky skúšok od nemeckého renomovaného auditóra ift – Rosenheim potvrdzujú skutočnosť, že súčiniteľ prestupu tepla rámu bol nameraný:

** Uf = 0,89 W/m2K **

Na základe týchto výsledkov „okná a dvere KC Multiplast“ sú odporúčané aj pre:

Nízkoenergetické a Pasívne stavby (Passivhaus)

Súčiniteľ prestupu tepla pre okná a dvere (štandardné izolačné trojsklo s teplým rámikom – Swisspacer V)

** Uw = 0,72 – 0,78 W/m2K **

Roplasto 7001 8-komorový 80 mm s tromi tesneniami Roplasto 7001 8-komorový 80 mm s tromi tesneniami

počet prístupov od 01.04.2007: 85624

KC Multiplast, spol. s r. o., Pri Rajčanke 24, 010 01, ®ilina
tel.: +421 - 41 - 724 27 06, fax: +421 - 41 - 763 21 63, e-mail: kcmultiplast@kcmultiplast.sk
Realizácia: GRYF - reklamné štúdio